პუბლიკაციები

შრომების კრებული IV

საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის  - ,,საქართველო და თანამედროვე სამყარო - გამოწვევები , მიღწევები, პროგრესი" მასალები  25-26 ნოემბერი, 2016 წელი

მასალის ჩამოსატვირთად დააჭირეთ ბმულს