მონაცემთა ბაზა

Cambridge University Journals

კემბრიჯის უნივერსიტეტის ჟურნალები


https://www.cambridge.org/core

მონაცემთა ბაზა მოიცავს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ 384 დასახელების ჟურნალს არქივის ჩათვლით მეცნიერების ყველა დარგში. 

 

Oxford Journals Collection 
http://www.oxfordjournals.org/
გვთავაზობს 324 დასახელების მაღალი ხარისხის ელექტრონულ ჟურნალებს მეცნიერების ყველა სფეროში: მედიცინა, სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები, მათემატიკური და ფიზიკური მეცნიერებები, სამართალი, ჰუმა¬ნი¬ტარული და სოციალური მეცნიე¬რე¬ბები.

E-DUKE JOURNALS SCHOLARLY COLLECTION

https://www.dukeupress.edu/

მონაცემთა ბაზა მოიცავს ჰუმანიტარული და სოციალური დარგის 44 დასახელების ჟურნალს. 

EDWARD ELGAR PUBLISHING JOURNALS AND DEVELOPMENT STUDIES E-BOOKS

https://www.elgaronline.com/browse?access=user

ბაზა აერთიანებს 2015 წლიდან დღემდე ედვარდ ელგარის გამომცემლობის (Edward Elgar Publishing) 288 დასახელების ელექტრონული წიგნის სრულ ვერსიებს  განვითარების კვლევების მიმართულებით  და მოიცავს შემდეგ დარგებს: ფინანსები, საჯარო მართვა, მიგრაცია, ჯანდაცვა, ინტელექტუალური საკუთრება, სამართალი, კვლევის მეთოდები. ამავე ბაზაში ხელმისაწვდომია 7 დასახელების საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის სრული ტექსტები, რომელიც მოიცავს ისეთ სფეროებს, როგორიცაა სამართალი, ეკონომიკა და მენეჯმენტი.

 

IMECHE JOURNALS

https://us.sagepub.com/en-us/nam/imeche

გამომცემლობა SAGE-ის მიერ გამოცემული IMechE ჟურნალების კოლექცია გვთავაზობს საინჟინრო მექანიკის ინსტიტუტის 18 დასახელების ჟურნალს.  მოიცავს საინჟინრო მექანიკის ყველა ასპექტს 1847 წლიდან დღემდე.

IMF eLibrary

http://www.elibrary.imf.org/
 

The IMF ინტერნეტ ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ძლიერ და  მოსახერხებელ ონლაინ  ხელმისაწვდომობას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ავტორიტეტული გლობალური ეკონომიკური გამოცემების სრულ კოლექციებზე.
ინტერნეტ ბიბლიოთეკა არის საჭირო რესურსი ეკონომიკური სწავლებებისა და ანალიზებისათვის 11,000-ზე მეტი ტექსტური გამოცემებითა და ხელმისაწვდომობით IMF სტატისტიკური მონაცემთა ბაზებიდან.

 

Royal Society Journals Collection

https://royalsociety.org/journals

დიდი ბრიტანეთის სამეფო საზოგადოების ჟურნალების კოლექციაში შედის 9 დასახელების მაღალი იმფაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალები ფიზიკისა და ბიოლოგიის მეცნიერებების დარგებში, მათ შორისაა Philosophical Transactions A and B, and Proceedings A and B. 

SAGE PREMIER

https://us.sagepub.com/en-us/nam/sage-premier

 მსოფლიოში აღიარებული აკადემიური გამომცემლობა SAGE-ის მონაცემთა ბაზა, რომელიც ყოველწლიურად აქვეყნებს 900-ზე მეტ მაღალხარისხიან ჟურნალსა და ცნობარს ისეთ წამყვან სფეროებში როგორიცაა ბიზნესი, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები, ტექნოლოგიები და მედიცინა.