მაგისტრატურის სტუდენტების საყურადღებოდ

მაგისტრატურის  სტუდენტებს,   საქართველოს  განათლებისა  და  მეცნიერების სამინისტრო  სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებ.


იხილეთ ბმული