ივანე ამირხანაშვილის საჯარო ლექცია „სულხან-საბა ორბელიანი - ისტორია და მარადი აწმყო“

წმ.გრ.ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა ივანე ამირხანაშვილის საჯარო ლექცია „სულხან-საბა ორბელიანი - ისტორია და მარადი აწმყო“