ივანე ამირხანაშვილის საჯარო ლექცია „დავით გურამიშვილი - ეკლიანი გზით ვარსკვლავებისაკენ“

წმ.გრ. ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტწეტში ჩატარდა ივანე ამირხანაშვილის საჯარო ლექცია 
„დავით გურამიშვილი - ეკლიანი გზით ვარსკვლავებისაკენ“