მაია ნინიძის საჯარო ლექცია - სარწმუნოებრივი ასპექტები ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებაში

წმიდა გრიგოლ ფერაძის უნივერსიტეტში ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა მაია ნინიძემ წაიკითხა საჯარო ლექციას -  სარწმუნოებრივი ასპექტები ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებაში.